5 vragen aan Lianne Schröder

Als Coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten is Lianne Schröder al jaren actief om kwetsbare natuur te beheren. En dat is nodig ook, want de stad schuurt steeds dichter tegen de natuur aan. Zo ook in Den Bosch, waar Lianne en Heijmans onderzoeken of er een relatie mogelijk is tussen Willemspoort Zuid en natuurgebied De Vughtse Gement.

Natuurmonumenten Lianne Schröder

1. De relatie stad en natuur, hoe kijk je daar tegenaan?

“Ik denk dat nog steeds te weinig mensen beseffen dat het niet zo best gaat met de kwaliteit van de natuur en dat wij als mens onderdeel zijn van onze biodiversiteit. Iedere soort heeft zijn plek en functie in het ecosysteem. Als dat ecosysteem steeds een beetje afbrokkelt, dan zijn wij als mens uiteindelijk de dupe. Ik vergelijk het wel eens met een huis dat is opgebouwd uit verschillende materialen. Met elkaar samen maakt het een stevig huis. Als je daar steeds een baksteen en een houten balk uithaalt, dan wordt het wankel en stort de hele zaak in. Zo gaat dat ook met de biodiversiteit.”

Natuurinclusief Willemspoort

2. Bij Willemspoort Zuid is natuurinclusief een belangrijk onderwerp. Waarom is dat nodig?

“Biodiversiteit staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede bodemkwaliteit en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen is goed voor je mentale gezondheid. Ik strijd ervoor om die natuur te behouden, te verbeteren en de relatie met de stad te verbeteren. Door de stad leefbaar en gezond te maken met zoveel mogelijk biodiversiteit. Dat betekent dus dat je nieuwe projecten met natuur moet integreren. Bij Willemspoort Zuid denken ze daar al vroeg in het proces over na. Dat is de enige manier om in de toekomst het verschil te kunnen maken.”

Natuur Willemspoort

3. Hoe zorg je dat natuurinclusiviteit zo vroeg op tafel komt?

“Voordat het huidige plan van Willempoort er lag werd ik door de gemeente gevraagd om mee te denken. Ik kon aangeven waar onze zorgpunten lagen en waar we kansen zien. Zo is De Gement een kwetsbaar Natura 2000 gebied en zijn we waakzaam op stikstof. Ook grondwater is hier essentieel. In Willemspoort wordt niet ondergronds gebouwd, want daar heeft de natuur te veel last van. Bij dit soort plannen zag je voorheen dat ieder voor zich bezig is. Bij Willemspoort staat is natuur de onderlegger van het plan en snappen alle partijen dat we hier stad en natuur moeten verweven. Natuurinclusiviteit wordt in dit project als vanzelfsprekend ervaren en dat vind ik een hele goede ontwikkeling.”

Flora en Fauna Willemspoort

4. Kun je de natuur van De Gement zomaar in Willemspoort Zuid doortrekken?

“Dat is nog best lastig. De Gement is een uniek en kwetsbaar stuk nat grasland. Ecologisch gezien is het heel moeilijk om dat aan het project te koppelen, want het zijn verschillende omstandigheden. Hier leven vogels en vleermuizen die aan een open, weids en nat landschap zijn gekoppeld, zoals de watersnip en de kievit. Dat is ecologisch zo bepaald. Ook leeft hier het pimpernelblauwtje, een bijzondere vlinder. Die is gek op de Grote pimpernel die hier bloeit en leeft met mieren die zich in een natte omgeving thuis voelen. Die combinatie is uniek en kun je niet één op één kopiëren.”

Natuur De Gement

5. Wat hoop je te bereiken met jouw inbreng?

“Dat er binnen het project wel degelijk mogelijkheden zijn om de binnentuinen en de geveltuinen van een dusdanige kwaliteit te maken dat mensen er heerlijk kunnen vertoeven als ze even naar buiten willen. Dat ze voor hun deur stadsnatuur ervaren die een overgang vormt naar de natuur die ze tegenkomen tijdens een wandeling over de Moerputtenbrug of een fietstocht door De Gement. Door die natuur dichterbij te brengen, ga je je er meer aan hechten, ga je er beter voor zorgen en ga je het waarderen. Dan snap je ook beter de relatie met de natuur in De Gement, waar je vanaf je balkon zicht op hebt. Dus hup, geen viooltjes in de grond die niks bijdragen, maar inheemse bloemen, struiken en bomen planten die het ecosysteem versterken. 

Verder wil ik vanuit Natuurmonumenten mijn enthousiasme over de natuur overbrengen door met regelmaat erover te vertellen. Dat mijn verhalen aanzetten tot nadenken en handelen. Niet alleen aan de voorkant in de planvorming, maar straks ook bij de nieuwe bewoners. Iedereen moet zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de natuur en het met respect behandelen. Dat tussen de oren krijgen zie ik als een gezamenlijke opgave voor Natuurmonumenten en Heijmans.”