Willemspoort-Zuid, pal aan de Gement

Verrekijker mee en wandelen maar!

Willemspoort-Zuid, een nieuw stukje stad, aan de voet van het natuurgebied De (Vughtse) Gement. Het gebied maakt onderdeel uit van een aaneengesloten ‘ketting’ van natuurgebieden. Naast De Gement bestaat dit uit het Vlijmens Ven en de Moerputten. De ligging zó dichtbij een natuurgebied is kenmerkend voor Willemspoort-Zuid. En kenmerkend voor de stad ’s-Hertogenbosch. Langs meer randen van de stad is de overgang van stad naar groen heel scherp. Zo waan je je binnen enkele minuten van stedelijk, naar landelijk gebied.

Behoud en beheer door Natuurmonumenten

De Gement wordt beheerd door Natuurmonumenten. Zij zorgen voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden zoals De Gement. Natuurmonumenten controleert de stand van planten en dieren. En dat de randvoorwaarden op orde blijven. Voor De Gement is dat onder andere het behoud van het zuivere kwelwater en het relatief natte karakter van het gebied. Juist daardoor kan het kenmerkende blauwe grasland zich volop ontwikkelen en blijven de dieren die daar op afkomen behouden. Ongewenste nieuwkomers als de Japanse Duizendpoot, die leiden tot verdringing van de bestaande natuur, pakt Natuurmonumenten aan. Natuurmonumenten werkt met veel vrijwilligers die de stand van de natuur bijhouden. Hoe dat werkt? Met een verrekijker en goed stel wandelschoenen valt al veel bij te dragen en te zien! Vlinders, orchideeën, reeën en kieviten: allemaal te vinden in De Gement.

Wordt de Gement straks jouw uitzicht?

Het weidse landschap is goed zichtbaar vanuit het uitkijkpunt op de dijk, net achter het ziekenhuis. Vanuit Willemspoort-Zuid kunnen bewoners straks ook genieten van dit prachtige uitzicht en unieke natuur. Het groen zal doorlopen en geïntregreerd worden in het plan. De binnentuin en het duurzame karakter draagt daar volop aan bij. De Gement zelf zal zich als natuurgebied in elk seizoen in een andere hoedanigheid laten zien. Het blauwe graslandschap en het open karakter blijft daarin beeldbepalend. Door de veelvuldige aanwezigheid van water, blijven hier ook in de winter vogels te zien. Wandelaars, fietsers en sporters blijven van harte welkom hiervan mee te genieten.